11 dec 2008 10:40

Verwarmingstoelage

Voorwaarden voor de toekenning van de verwarmingstoelage

Voorwaarden voor de toekenning van de verwarmingstoelage

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toekenning van een eenmalige verwarmingstoelage voor elektriciteit, gas en stookolie op elkaar afstemt en dat vanaf 1 januari 2009 nieuwe voorwaarden oplegt (*).

De forfaitaire verwarmingstoelage bedraagt 105 euro en kan worden aangevraagd voor elektriciteit, aardgas, stookolie, lamppetroleum en bulkpropaangas. De inkomensgrens wordt opgetrokken tot 26.000 euro (jaarlijks te indexeren en aan de welvaart aan te passen).

Er komt een nieuw aanvraagformulier dat de gebruiker moet invullen en naar de FOD Economie terugzenden. De voorwaarde dat niemand in het gezin het sociaal tarief of een toelage van het Sociaal verwarmingsfonds mag genieten, blijft gelden. De forfaitaire toelage kan slechts eenmaal en enkel voor het domicilieadres worden aangevraagd.

(*) ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van elektriciteit, aardgas en stookolie.