11 dec 2008 10:40

Regie der gebouwen

Bijkomende kantoorruimte

Bijkomende kantoorruimte

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der gebouwen toelating te geven om de huurovereenkomst voor bijkomende kantoorruimte in de Leuvenseweg 38, 1000 Brussel voor de FOD Justitie uit te breiden.