11 dec 2008 10:40

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Indexering van de retributies bestemd voor de financiering van de opdrachten van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Indexering van de retributies bestemd voor de financiering van de opdrachten van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het bedrag van de retributies aanpast bestemd voor de financiering van de opdrachten van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) in het kader van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Het ontwerp harmoniseert de toepassing van de indexering van retributies en bijdragen die de inkomsten van het FAGG vormen. De index van de maand september 1999 90,42 vormt de startindex voor de berekening (maand september die de laatste wijziging van het kb voorafgaat - basis 2004). De eindindex is die van september 2008, die het Federaal Planbureau op 111,66 heeft geschat bij het begin van de berekening (basis 2004). De groei-index die wordt toegepast is dus 1,2349. Het FAGG ontvangt dus meer inkomsten voor de opdrachten in het kader van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

(*) tot wijziging van het kb van 18 juni 1999.