11 dec 2008 10:40

Tewerkstellingscel van de Duitstalige Gemeenschap

Gelijkstelling van de Beschäftigungszelle van het Arbeitsamt van de Duitstalige Gemeenschap met een federale tewerkstellingscel

Gelijkstelling van de Beschäftigungszelle van het Arbeitsamt van de Duitstalige Gemeenschap met een federale tewerkstellingscel

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een koninklijk besluit goedgekeurd dat de Beschäftigungszelle van het Arbeitsamt van de Duitstalige Gemeenschap gelijkstelt met de federale tewerkstellingscellen in het kader van het activeringsbeleid bij de herstructurering van ondernemingen (*).

De Brusselse, Vlaamse en Waalse gewestelijke tewerkstellingscellen zijn al gelijkgesteld met de federale tewerkstellingscellen. Het ontwerp vervolledigt het kb van 9 maart 2006 door de Beschäftigungszelle van de Duitstalige Gemeenschap toe te voegen. 

Daarnaast bepaalt het ontwerp dat als er geen Beschäftigungszelle wordt opgericht, de werkgever een tewerkstellingscel moet oprichten. Wat de samenstelling van de tewerkstellingscel betreft, kan de werkgever in herstructurering zich laten vertegenwoordigen door een of meer representatieve werkgeversorganisaties indien:

  • de onderneming minder dan 100 werknemers tewerkstelt
  • of de onderneming tot een collectief ontslag overgaat van minder dan 20 werknemers.

De tewerkstellingscel waakt over de concrete uitvoering van de begeleidingsmaatregelen van ontslagen werknemers die in het kader van de herstructurering van een onderneming in het herstructureringsplan worden opgenomen. De tewerkstellingscel is een samenwerkingsverband opgericht na de herstructurering van een onderneming tussen ten minste de werkgever, de representatieve vakorganisaties en het sectoraal opleidingsfonds (als dat bestaat). De openbare dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding maakt ook deel uit van de tewerkstellingscel en neemt de directie ervan op zich.

(*) wijziging van het kb van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, inzake de voorwaarden tot gelijkstelling van een tewerkstellingscel opgericht door een gewest met een federale tewerkstellingscel.