04 jul 2008 11:48

Armoedebestrijding

Goedkeuring van het Federaal plan armoedebestrijding

Goedkeuring van het Federaal plan armoedebestrijding

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena en van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée om het Federaal plan armoedebestrijding goed te keuren.

Het actieplan ontwikkelt concrete middelen om iedereen de mogelijkheid te bieden menswaardig te leven en wil de bestaanszekerheid waarborgen. De problemen van de toegang tot de werkgelegenheid, van het recht op gezondheid, van het recht over een fatsoenlijke woning te beschikken, van de toegang tot energie en tot de overheidsdiensten staan centraal in het plan armoedebestrijding.

De ministerraad heeft de staatssecretaris voor Armoedebestrijding bovendien belast met de coördinatie van de uitvoering van een armoedemeetinstrument en met de uitvoering van het plan. Elk trimester zal de staatssecretaris voor Armoedebestrijding aan de ministerraad de stand van zaken van de uitvoering van het plan voorstellen. Dit plan zal als federale bijdrage dienen in de opstelling van het Nationaal Actieplan (NAP) Sociale Insluiting 2008-2011.