04 jul 2008 11:48

Ministerraad van 4 juli 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 4 juli 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad stelde staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée het federaal plan armoedebestrijding voor dat vandaag werd goedgekeurd. Hij onderstreepte dat dit plan, waarbij alle bestuursniveaus betrokken zijn, een eerste stap is in de strijd tegen armoede in België. Het plan omvat een zestigtal maatregelen die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd. De eerste minister feliciteerde staatssecretaris Delizée. Hij heeft in overleg met zijn collega's de uitdaging aangenomen, in omstandigheden die niet altijd even gemakkelijk waren.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx nam vervolgens het woord. Zij vatte de belangrijkste punten samen van het voorontwerp van wet "Gezondheid", onder meer op het vlak van de toegang tot de gezondheidszorg en het betere beheer van de ziekteverzekering. Ook had zij het kort over het akkoord rond de financiering van de jongerenbanen in de ziekenhuissector.

Yves Leterme somde vervolgens nog een aantal belangrijke beslissingen op die vandaag door de ministerraad werden genomen: de verbetering van de werking van de ondernemingsloketten, de nota rond de voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de EU, de strijd tegen tabak of de financiering van het rollend materieel van het GEN. Tot slot, vermeldde de eerste minister de benoemingen van Jacky Leroy als voorzitter van de FOD Personeel en Organisatie, Carole Coune als voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer en Hans D'Hondt als voorzitter van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.