04 jul 2008 11:48

Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms

Financiering van de lopende initiatieven op het vlak van biodiversiteit

Financiering van de lopende initiatieven op het vlak van biodiversiteit

De ministerraad ging akkoord met de vastlegging in 2008 van een bedrag van 3.600.000 euro voor de financiering 2008 van de acties van de drie initiatieven die op het vlak van biodiversiteit aan de gang zijn. Dit voorstel werd ingediend door de minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle.

De federale staat financiert drie initiatieven op het vlak van biodiversiteit, die het onderzoek en de ontwikkeling ondersteunen:

  • de Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) werden in 1983 opgericht. Het BCCM-consortium vormt één van de belangrijkste cultuurverzamelingen ter wereld, zowel voor wat betreft de omvang en de kwaliteit van de verzamelingen als voor hun expertise;
  • het Belgian Biodiversity Platform (BBPF) werd in 1999 opgericht en is een informatie- en communicatiehub bij uitstek voor het biodiversiteitsonderzoek in België;
  • de Belgian EMB-net Node (BEN) stelt sinds 1992 de belangrijkste biologische databanken alsook de software voor het exploiteren en analyseren van de informatie die erin vervat zit ter beschikking van alle Belgische onderzoeksgroepen die actief zijn op het gebied van de levenswetenschappen. 

Tijdens de periode 2004-2007 werden die initiatieven geconsolideerd en met elkaar verbonden. Met deze initiatieven voldoet België aan de verplichtingen in het kader van de Conventie over biologische diversiteit en het Verdrag van Boedapest en kunnen de verbintenissen die werden aangegaan in het kader van een aantal intergouvernementele organisaties en internationale projecten worden gerealiseerd.

Voor de financiering van die activiteiten in 2008 werd een budget van 3.175.000 euro uitgetrokken. Hieraan moet 325.000 euro worden toegevoegd voor de personeelskosten van de POD Wetenschapsbeleid en 100.000 euro voor het beheer, de integratie en de valorisatie van de resultaten. De ministerraad ging akkoord met het totale bedrag van de vastleggingen voor 2008, namelijk 3.600.000 euro.

Voor de financiering 2009 heeft de ministerraad zich ertoe verbonden 5.330.000 euro te voorzien voor de initiatieven, 362.000 euro voor de personeelskosten, 100.000 euro voor de beheerskosten en 400.000 euro voor de informaticainvesteringen. Het totale bedrag van de vastleggingen voor 2009 bedraagt 6.192.000 euro.

De ministerraad heeft ook aan de minister van Wetenschapsbeleid opdracht gegeven om binnen de POD Wetenschapsbeleid een meer permanente beheersstructuur met het label "Biological Resource Centre" (BRC) uit te werken.