04 jul 2008 11:48

Overheidsopdrachten voor FOD's

Raamcontracten voor de aankoop van brandstof en ergonomisch kantoormeubilair

Raamcontracten voor de aankoop van brandstof en ergonomisch kantoormeubilair

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om een raamcontract af te sluiten voor de aankoop van motorbrandstoffen en petroleumproducten. Het gaat om een overheidsopdracht voor de levering van motorbrandstoffen die men met magneetkaarten aan de tankstations kan afhalen. De opdracht geldt voor drie jaar en kan drie maanden voor vervaldag worden opgezegd.  

De ministerraad ging ook akkoord om een raamcontract af te sluiten voor de aankoop van ergonomisch kantoormeubliair voor de federale overheidsdiensten. De overeenkomst wordt afgesloten voor drie jaar en is elk jaar opzegbaar.