04 jul 2008 11:48

Strijd tegen tabak

instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 december 2006 rond de strijd tegen tabak

instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 december 2006 rond de strijd tegen tabak

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest met betrekking tot de strijd tegen tabak. Het voorontwerp is een initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. 

Het samenwerkingsakkoord regelt de coördinatie van de acties van de federale overheid en van de deelregeringen op het vlak van de strijd tegen tabak:

  • informeren over de regelgeving betreffende de tabaksproducten, in het bijzonder de regelgeving op het vlak van productie, presentatie, promotie, verkoop ervan, waaronder de verkoop aan jongeren;
  • informeren over de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van tabaksproducten;
  • informeren over het rookverbod op openbare plaatsen;
  • evalueren en controleren van de naleving van deze regelgeving;
  • informeren over de terugbetaling van ontwenningstherapieën;
  • verzamelen en analyseren van gegevens over de tabaksproducten en het tabaksgebruik;
  • ontwikkelen en uitvoeren van preventiestrategieën die tot doel hebben de vraag naar tabaksproducten te doen afnemen;
  • ontwikkelen en uitvoeren van strategieën ter ondersteuning van de tabaksontwenning;
  • deelnemen aan en respecteren van de kaderovereenkomst over de strijd tegen tabak van de Wereldgezondheidsorganisatie;
  • evalueren van de bovenvermelde strategieën.

De Federale Staat maakt 1 miljoen euro vrij voor de financiering van activiteiten die onder zijn exclusieve bevoegdheid vallen en 1 miljoen euro voor de realisatie van activiteiten die hij samen met één of meerdere deelregeringen voert.