04 jul 2008 11:48

Gewestelijk Expressnet

Financiering van het nodige rollend materieel voor het GEN voor een periode van 30 jaar

Financiering van het nodige rollend materieel voor het GEN voor een periode van 30 jaar

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte rond de financiering van het nodige rollend materieel voor het Gewestelijk Expressnet (GEN) voor een periode van 30 jaar (2006-2035).

Het gaat om de aankoop bij Siemens AG van 95 elektrische motorstellen voor de GEN-lijnen, die zullen worden geleverd van februari 2011 tot januari 2013. De actuele waarde van het contract, dat in 2006 met Siemens werd afgesloten, bedraagt 418,6 miljoen euro 2008. De annuïteit voor een financiering van 30 jaar bedraagt 29,99 miljoen euro in de hypothese dat de gemiddelde impliciete interestvoet 4,946 % bedraagt.

De definitieve annuïteit wordt gekoppeld aan de rentevoet die zal gelden op de dag van de ondertekening van de overeenkomst over de financiering.