04 jul 2008 11:48

Kansspelcommissie

Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie

Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie

Minister van Justitie Jo Vandeurzen legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie, die verschuldigd zijn door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009.

De bijdragen voor het jaar 2009 worden met 4,15 % geïndexeerd in vergelijking met het kalenderjaar 2008. Dat komt overeen met de inflatie op jaarbasis van april 2007 tot april 2008.

Voor het jaar 2009 komt de bijdrage per aangevatte schijf van 50 toestellen op:

  • 17.420 euro voor een licentie van klasse A,
  • 8.710 euro voor een licentie van klasse B,
  • 118 euro voor een licentie van klasse C,
  • 2.905 euro voor een licentie van klasse E1,
  • 1.452 euro voor een licentie van klasse E2.