04 jul 2008 11:48

Verloren voorwerpen

Vermindering van de verplichte bewaartermijn van verloren voorwerpen door de NMBS

Vermindering van de verplichte bewaartermijn van verloren voorwerpen door de NMBS

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd rond de verplichte bewaring van verloren voorwerpen door de spoorwegmaatschappij. Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne legde dat voorontwerp aan de ministerraad voor.

Het voorontwerp beoogt de vermindering van de verplichte bewaartermijn tot 50 kalenderdagen. Zo kunnen de verloren voorwerpen in de stations worden  bewaard en is er geen centrale opslagplaats meer nodig. Na de termijn van 50 dagen kunnen de voorwerpen worden afgestaan aan ondernemingen van sociale inschakelingseconomie. De NMBS zal een overeenkomst afsluiten met de belangstellende partners.

De oude wetgeving over het bewaren van verloren voorwerpen door de NMBS dateert van de 19e eeuw. Volgens die wetgeving moeten de verloren voorwerpen 6 maanden worden bewaard in een beveiligde opslagplaats alvorens overgemaakt te worden aan de Administratie Registratie en Domeinen die instaat voor de verkoop.