04 jul 2008 11:48

Commissie voor de boekhoudkundige normen

Benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor de boekhoudkundige normen

Benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor de boekhoudkundige normen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot het ontslag en de benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor de boekhoudkundige normen.

De heer Jan Verhoeye vervangt, als voorzitter van de Commissie voor de boekhoudkundige normen, de heer Jean-Pierre Maes, van wie hij het mandaat voltooit.  

De heer Thierry Lhoest en de heer Guy Giroulle vervangen, als leden van de Commissie voor de boekhoudkundige normen, de heer Jean-Pierre Maes en de heer François Fontaine, van wie zij het mandaat voltooien.