04 jul 2008 11:48

Belgische voorzitterschap Raad van de EU 2010

Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2010

Voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2010

Eerste minister Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het voorzitterschap stelden de ministerraad de voorbereiding voor van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in  2010.

Volgens het verdrag van Lissabon zal België samen met het Spaanse voorzitterschap (tweede deel van 2010) en het Hongaarse voorzitterschap (eerste deel van 2011) het eerste groepsvoorzitterschap uitoefenen. Daarom zal België vanaf juni 2009 een programma voorstellen met het oog op de voorstelling van het "Trio"-programma in de Ministerraad van de Europese Unie (samenstelling Algemene Zaken) van november 2009, na overleg met het Europees Parlement en de Europese Commissie. De ministerraad ging akkoord met de werkmethode:

  • een follow-up groep zal het programma uitwerken en de leden van de federale, gewestelijke en communautaire regeringen  erbij betrekken.
  • een task force 2010 moet het Europese project tastbaar maken voor de burger.
  • er komt een logistieke coördinator bij FOD Buitenlandse Zaken.

De ministerraad ging principieel akkoord met de voorstellen aangaande de  budgettaire implicaties van de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap in 2008 en 2009.