04 jul 2008 11:48

Politiezones

Eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

Eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit wijzigt van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten. Dit voorstel werd ingediend door minister van Financiën Didier Reynders.

Het ontwerp wijzigt de parameters van het correctiemechanisme voor de provincie Henegouwen, meer bepaald voor de politiezone 5316 Tournaisis.

De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones.

Dit ontwerp past het koninklijk besluit van 27 april 2007 aan, als gevolg van:

  • een vraag tot afwijking voor de politiezone van Ukkel;
  • de wijziging van de constructiewaarden voor de brigades van Fleurus, La Louvière en Houdeng-Goegnies;
  • de uitbreiding van het aantal rijkswachters voor de politiezone Arches.