04 jul 2008 11:48

Diverse bepalingen gezondheidszorg

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen uit de gezondheidszorg dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorlegde.

Het voorontwerp bevat maatregelen over:

  • medicijnen
  • de zorgverlening aan chronisch zieken
  • de verantwoordelijkheid van de zorgverleners
  • de hervorming van het statuut van de adviserend geneesheer
  • de aanpassing van het systeem van de referentiebedragen
  • de verpleegkundigen 
  • de  dringende medische hulpverlening
  • de medische commissies
  • bepalingen van de ziekenhuiswet 
  • andere technische bepalingen over verschillende hoofdstukken van de RIZIV-wet.