04 jul 2008 11:48

Ondernemingsloketten

Betere werking van de ondernemingsloketten

Betere werking van de ondernemingsloketten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat als doel heeft de werking van de ondernemingsloketten te verbeteren door ze een boekhoudplan, beheersregels en minimale kwaliteitsnormen te laten naleven. Het voorstel werd ingediend door minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne.

Het voorontwerp voert beheersregels en boekhoudregels in waarmee alle werkingskosten van de loketten zouden worden opgetekend: kosten voor terbeschikkingstelling van lokalen, personeel, toebehoren en materiaal, ontwikkeling van informaticamateriaal, enz.

Dit instrument moet een betere transparantie in het financiële beheer van de ondernemingsloketten waarborgen en een objectieve schatting mogelijk maken van de kosten die de loketten door hun dienstverlening hebben.

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat betreft de duur van de erkenning, de dienst en de boekhouding van de erkende ondernemingsloketten.