27 jan 2006 16:00

Armoured infantry vehicles

Overheidsopdracht voor defensie

Overheidsopdracht voor defensie

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een overheidsopdracht voor de aankoop in drie schijven van maximum 242 armoured infantry vehicles met aanverwant materiaal en prestaties en een open overeenkomst voor technische ondersteuning te gunnen. De opdracht wordt gegund aan de firma MOWAG voor het voertuig PIRANHA III.