27 jan 2006 16:00

Ministerraad van 27 januari 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 januari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 januari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Na afloop van de Ministerraad verklaarde de Eerste Minister dat die de laatste beslissing had genomen over de laatste fase van de modernisering van het leger. Die modernisering verliep in zes fasen. De laatste betreft de aankoop van gepantserde legervoertuigen op basis van een open overheidsopdracht. Hij benadrukte dat de gunstige economische weerslag zeer evenwichtig over de gewesten is verdeeld. De regering had het moderniseringsplan van het leger in december 2003 goedgekeurd. De Eerste Minister gaf ook een korte reactie op de Palestijnse verkiezingen. De Regering is namelijk verheugd dat die in een vreedzaam klimaat en op democratische wijze hebben plaatsgevonden. Hij meldde ook dat de groep Mittal Steel hem heeft verzekerd, dat hij al de verbintenissen van Arcelor in België zal naleven, indien zijn overnamebod op deze onderneming succes heeft.