27 jan 2006 16:00

College voor inlichting en veiligheid

Formele bevestiging van de uitbreiding van het College voor inlichting en veiligheid

Formele bevestiging van de uitbreiding van het College voor inlichting en veiligheid

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor inlichtingen en veiligheid wijzigt. Het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid besliste op 10 november 2004 dat ook zijn vertegenwoordigers aan de vergaderingen van het College voor inlichtingen en veiligheid zouden deelnemen. Ook de leden van de diensten en de overheden die in de toenmalige Algemene Inlichtengedienst veiligheidsdreigingen zouden worden opgenomen, nu omgevormd tot het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zouden de vergaderingen bijwonen. Die beslissing werd in het huishoudelijk reglement van het College opgenomen. Het ontwerp formaliseert nu die feitelijke uitbreiding.