27 jan 2006 16:00

Overeenkomst internationaal energieprogramma

Voorbereiding op een crisis van de aardoliebevoorrading

Voorbereiding op een crisis van de aardoliebevoorrading

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma en van de bijlage opgemaakt te Parijs op 18 november 1974. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. België is als lid van de EU en het Internationaal Energie Agentschap verplicht maatregelen uit te werken om een aardoliebevoorradingscrisis het hoofd te bieden. Die maatregelen hebben niet alleen te maken met het aanhouden van verplichte voorraden, maar ook met de beperking van de vraag, de toebedeling van aardolieproducten en de inzet van de verplichte voorraden voor de eindgebruiker. Het gaat echter om slapende besluiten, ze kunnen enkel tijdens een crisis worden genomen. Toch is het belangrijk dat de regels hiervoor ook voor de crisis gekend zijn. Dit voorontwerp vult de wet aan in die zin dat men ten tijde van normale marktomstandigheden een programma voor de beperking van de vraag kan opzetten, regels voor de internationale en nationale toebedeling en voor de verplichte voorraden van aardolie en aardolieproducten kan uitvaardigen en die bij eindgebruikers en aardoliemaatschappijen bekend kan maken. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.