27 jan 2006 16:00

Militair zeetransport

Overheidsopdracht voor militair zeetransport

Overheidsopdracht voor militair zeetransport

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om in 2006 een overheidsopdracht te sluiten door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, om maritieme transporten van defensie uit te voeren. Het gaat om transporten van militair materiaal voor oefeningen en operaties met RORO schepen.