27 jan 2006 16:00

Belgische deelname aan NAVO AMIS

Twee Belgische militairen ingezet in de NAVO steun aan de African Union Mission in Sudan

Twee Belgische militairen ingezet in de NAVO steun aan de African Union Mission in Sudan

De Ministerrraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om twee Belgische militairen in te zetten in het kader van de NAVO steun aan AMIS. In overleg met de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties en de Europese Unie besloot de NAVO steun te verlenen aan AMIS. Twee Belgische militairen die tot een NAVO hoofdkwartier behoren worden van 2 tot 18 februari 2006 in Addis Abeba ingezet.