27 jan 2006 16:00

Geïntegreerde politie

Bepalingen over het statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie

Bepalingen over het statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van bepaalde teksten over de geïntegreerde politie. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. Het voorontwerp regelt de statutaire situatie van personeelsleden van wie het mandaat wordt afgeschaft. Het maakt de terminologie coherenter en eenvoudiger, regelt enkele lacunes en past de evaluatieprocedure aan de intussen opgedane praktijkervaring en aan de rechtspraak aan.