27 jan 2006 16:00

Steun aan Benins bataljon (MONUC)

Zending van een ploeg specialisten naar de DRC om uitgeleend radiomateriaal te onderhouden

Zending van een ploeg specialisten naar de DRC om uitgeleend radiomateriaal te onderhouden

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, goed, om een ploeg Belgische specialisten naar Kalemie in de Democratische Republiek Congo te sturen om er de ontplooiing van het Benins bataljon binnen de zending van de Verenigde Naties, MONUC, te steunen. België heeft materiaal, waaronder radio's, aan Benin uitgeleend in het kader van de inzet van een Benins bataljon binnen MONUC. In tegenstelling tot wat voorzien was, werden er geen Belgische jeeps uitgeleend. De VN bracht eigen jeeps ter plaatse. Om de jeeps uit te rusten met de Belgische radio's werden een aantal installatiekits ontworpen en vervaardigd. Om ze in de jeeps te installeren wordt een installatieploeg van zes militairen naar Kalemie gestuurd. De Belgische militairen hebben de Beninse herstellers gevormd, zodat ze het materiaal kunnen onderhouden. Maar voor sommige herstellingen is een deskundiger aanpak nodig. Daarom stuurt België om de 2 à 3 maanden een contactteam van specialisten. Dat bestaat uit een twintigtal militairen.