24 sep 2004 17:00

Arrondissementscommissaris

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het indienen van een verzoekschrift tot nietigverklaring bij het Arbitragehof van het decreet (*) tot organisatie van de Waalse provincies en meer bepaald de artikelen 113 en 137 van dit decreet.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het indienen van een verzoekschrift tot nietigverklaring bij het Arbitragehof van het decreet (*) tot organisatie van de Waalse provincies en meer bepaald de artikelen 113 en 137 van dit decreet.

Het gaat hier meer bepaald om het decreet dat in het Waalse Gewest de provinciewet van 30 april 1836 opheft, met uitzondering van een aantal bepalingen. Dit decreet zorgt voor aanzienlijke problemen wat de functie van arrondissementscommissaris betreft. (*) van 12 februari 2004.