24 sep 2004 17:00

Ministerraad van 24 september 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 september 2004, Wetstraat 16 om
12.00 uur, onder het voorzitterschap van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 september 2004, Wetstraat 16 om 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister.

De Ministerraad heeft de volgende beslissingen goedgekeurd.