24 sep 2004 17:00

Levering van munities

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten, via de onderhandelingsprocedure, van een meerjarige opdracht voor de levering van 12.000 explosieve standaard munitie 120 mm voor mortieren in één vaste schijf van 6.000 stuks (2004) en twee voorwaardelijke schijven van elk 3.000 stuks (2006 en 2008).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten, via de onderhandelingsprocedure, van een meerjarige opdracht voor de levering van 12.000 explosieve standaard munitie 120 mm voor mortieren in één vaste schijf van 6.000 stuks (2004) en twee voorwaardelijke schijven van elk 3.000 stuks (2006 en 2008).

De overeenkomst wordt afgesloten met de firma TDA Armements SAS. Deze firma is de enige potentiële leverancier voor deze munitie en heeft de mortier 120 mm ontwikkeld, die door Defensie in 1998 werd verworven.