24 sep 2004 17:00

Defense Messaging System

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige dienstenopdracht van onbepaalde duur met betrekking tot het evolutieve en technische onderhoud van de "Defense Messaging System" - BELGIUM (DMS-BE).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige dienstenopdracht van onbepaalde duur met betrekking tot het evolutieve en technische onderhoud van de "Defense Messaging System" - BELGIUM (DMS-BE).

Dit onderhoudscontract wordt afgesloten met de firma Thales, die als enige over alle brevetten en licenties van het DMS-product beschikt. Het concept kadert in de interoperabiliteit van het automatische elektronische berichtenverkeer met de geallieerde landen van de NATO.