24 sep 2004 17:00

Koninklijke Militaire School

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een openbare aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een contract voor de constructie van het gebouw K, de renovatie van de gebouwen F en Agora en de benodigde omgevingswerken in de zone van de gebouwen K en E van de Koninklijke Militaire School te Brussel.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een openbare aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een contract voor de constructie van het gebouw K, de renovatie van de gebouwen F en Agora en de benodigde omgevingswerken in de zone van de gebouwen K en E van de Koninklijke Militaire School te Brussel.

Deze werken zijn het gevolg van de beslissing van de Minister om het Koninklijk Hoger Instituut van Defensie (KHID) te integreren in de Koninklijke Militaire School. De werken, die in drie schijven zullen worden verwezenlijkt, zullen plaatsvinden van begin 2005 tot midden 2007.