24 sep 2004 17:00

Harmonisering en verhoging van de barema's in bepaalde gezondheidsinrichtingen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft.

Het besluit moet de financiering van de eindejaarspremie in bepaalde gezondheidsinrichtingen mogelijk maken. Vanaf 1 oktober 2003 was de toekenning van een eindejaarspremie voorzien. De bedragen, vastgelegd in het basisbesluit, lieten echter maar toe 25% van deze premie te financieren. Onderhavig besluit heeft dus tot doel, tegen 31 januari 2004, de financiering te garanderen van de overige 75%. (*) van 1 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001.