24 sep 2004 17:00

Raad van Bestuur van de Federale Participatiemaatschappij

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Federale Participatiemaatschappij.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Federale Participatiemaatschappij.

Het mandaat van voorzitter van de heer Robert Tollet, dat vervalt op 30 september 2004, wordt hernieuwd voor 6 jaar.