24 sep 2004 17:00

Zilverfonds

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de ALESH-operatie (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de ALESH-operatie (*).

Dit ontwerp van koninklijk besluit wijst een bedrag van 2,5 miljard euro toe aan het Zilverfonds, zoals beslist door de Ministerraad van Oostende, op 20 en 21 maart 2004 (**). (*) Amortisatiefonds voor de Leningen van de Sociale Huisvesting. (**) in uitvoering van de overeenkomst van 16 december 2003 tussen de federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden van het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting.