22 mrt 2013 17:16

Arrondissementscommissaris bij de gouverneur van Namen

De ministerraad geeft zijn eensluidend advies voor de benoeming van mevrouw Marie Muselle voor het ambt van arrondissementscommissaris bij de gouverneur van de provincie Namen.

De ministerraad geeft zijn eensluidend advies voor de benoeming van mevrouw Marie Muselle voor het ambt van arrondissementscommissaris bij de gouverneur van de provincie Namen.