06 jun 2008 17:18

Artsen in opleiding

Wijziging van de datum waarop het statuut van de huisartsen in opleiding in werking treedt

Wijziging van de datum waarop het statuut van de huisartsen in opleiding in werking treedt

De ministerraad heeft de wijziging goedgekeurd van de datum waarop het statuut van sociale zekerheid van de geneesheer-specialisten in opleiding in werking treedt voor de huisartsen. Het voorstel dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, stelt de datum vast op 1 juli 2009. Doordat de periode van lopende zaken verlengd was en het dossier ingewikkeld was, werd de voorziene datum uitgesteld.

De ministerraad heeft het ontwerp van kb goedgekeurd tot wijziging van de inwerkingtreding van het kb van 3 juni 2007 tot wijziging van art. 15bis van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27  juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.