06 jun 2008 17:18

Ministerraad van 6 juni 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 juni 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 juni 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Eerste minister Yves Leterme bracht na de ministerraad verslag uit over de besprekingen die hij samen met minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voerde met de delegatie van vertegenwoordigers uit de sector van de voedselproductie: Fevia, Fedis,  Boerenbond, FWA en ABS. Hij verklaarde dat er overeenstemming was bereikt over de noodzaak van een verhoogde transparantie bij de prijsvorming in de voedselketen, een analyse van de kosten verbonden aan de voedselveiligheid, de totstandkoming van een carry back/carry forward-systeem op het vlak van de fiscaliteit. Al die maatregelen hebben als doel de leefbaarheid van de sector te bevorderen. Er komen drie werkgroepen die de modaliteiten ervan zullen bestuderen. Vervolgens besprak hij de belangrijkste beslissingen van de ministerraad:

  • het nieuwe statuut van de Europese parlementsleden dat nu volledig eenvormig is en dat volgend jaar in werking treedt 
  • de beslissingen over de deelname van Landsverdediging aan EUBG en UNIFIL.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx besprak de verhoging van de numerus clausus voor studenten geneeskunde en zei dat er minimum quota komen voor specialisaties met tekorten zoals huisartsengeneeskunde, urgentiegeneeskunde en kinderpsychiatrie. Ze kondigde ook aan dat er een kadaster zou worden opgemaakt van de medische beroepen, dat de werkelijke situatie van de uitoefening van de beroepen op het terrein in beeld zal brengen.  

Daarna gaf de eerste minister het woord aan minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte die de beheerscontracten die de federale overheid heeft gesloten met de NMBS, Infrabel en NMBS-holding uitgebreid voorstelde. Minister Inge Vervotte verklaarde dat de drie beheerscontracten die de relaties tussen de overheid en de drie nv's regelen een grondslag leggen voor een vruchtbare samenwerking. Ook Jannie Haek, CEO van de NMBS-holding,  Luc Lallemand, CEO van Infrabel, en Marc Descheemaecker, CEO van de NMBS, spraken van vruchtbaar overleg.