06 jun 2008 17:18

Statuut van de leden van het Europese parlement

Toepassing van het nieuwe statuut van de leden van het Europese parlement

Toepassing van het nieuwe statuut van de leden van het Europese parlement

De ministerraad ging in principe akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme om het nieuwe statuut van de leden van het Europese Parlement toe te passen op de Belgische parlementsleden.

De voorzitter van het Europese Parlement Hans-Gert Pöttering vroeg in een brief aan de eerste minister of de Belgische regering het nieuwe statuut zal toepassen of ervoor kiest om het Belgische statuut tijdens twee legislaturen toe te passen voor de bezoldiging, de overbruggingstoelage, het ouderdomspensioen en het overlevingspensioen. Het nieuwe statuut van de Europese parlementsleden treedt in werking bij de installatie van het nieuwe Europese parlement in 2009.