06 jun 2008 17:18

NMBS

Beheerscontracten, ondernemingsplannen en investeringsplannen van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding goedgekeurd

Beheerscontracten, ondernemingsplannen en investeringsplannen van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding goedgekeurd

De ministerraad stemde in met drie ontwerpen van kb over de goedkeuring van de beheerscontracten voor 2008-2012 tussen de federale overheid en de NMBS, Infrabel en de NMBS-holding, de drie nv's van publiek recht van de NMBS-groep. Eerste minister Yves Leterme, minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe legden de ontwerpen voor. 

De beheerscontracten leggen de drie nv's belangrijke doelstellingen op op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening en de groeiscenario's. Zo moet het aantal binnenlandse treinreizigers met een jaarlijks gemiddelde van 3,8% toenemen om de vooropgestelde groei van 25% tussen 2006-2012 te bereiken. In diezelfde periode moet het aantal internationale treinreizigers met 34% stijgen en de hoeveelheid vervoerde goederen per km met 35%. De NMBS zal een compensatiesysteem invoeren met de terugbetaling aan 100%  in geval van een vertraging van meer dan 1 uur. Bij 20 vertragingen van meer dan 15 minuten binnen zes maanden heeft de reiziger recht op 25% vergoeding per vertraging.

Het beheerscontract van Infrabel besteedt ook aandacht aan de veiligheid: Infrabel zal een plan opstellen dat tegen eind 2015 het jaarlijks aantal ongevallen met 25% doet dalen ten opzichte van 2007. De drie beheerscontracten stellen een planmatige uitbreiding voorop van de toegankelijkheid van het treinvervoer voor personen met een beperkte mobiliteit.  

Op het vlak van het duurzaam beleid zullen de drie nv's een milieubeleidsplan opstellen en uitvoeren dat de impact van hun activiteiten op het milieu beheerst en opvolgt. Ten slotte voorzien de contracten in de stabilisatie op het niveau van 2008 van de schuld van de NMBS-groep.      

De ministerraad keurde ook de ondernemingsplannen en de investeringsplannen voor 2008-2012 goed, voor het gedeelte dat betrekking heeft op hun opdracht van openbare dienstverlening.

U vindt een volledige bespreking in bijhorend document rechtsboven.