06 jun 2008 17:18

UNIFIL

België verlengt zijn deelname aan de UNIFIL-operaties in Libanon

België verlengt zijn deelname aan de UNIFIL-operaties in Libanon

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter Decrem om de deelname van België aan de UNIFIL-operatie in Zuid-Libanon tot 31 december 2008 te verlengen.

Het mandaat van het vijfde Belgische detachement in Libanon loopt af op 15 juni 2008. Op voorstel van de regering onderzocht de defensiestaf de mogelijkheid om de deelname aan UNIFIL te verlengen. Het resultaat is dat België zijn deelname van 15 juni tot 31 december 2008 verlengt, maar met 335 manschappen in plaats van de huidige 360. Ze bestaat uit een medische installatie Rol 2, een capaciteit voor ontmijning, ophaling en vernietiging van explosieve tuigen en elementen voor de veiligheid en steun. Daarbij komt nog één militiair als Belgische vertegenwoordiger bij het VN-hoofdkwartier in New-York.

Van 1 september tot 7 december 2008 zal het fregat Leopold 1 en een ingescheepte helikopter Alouette III worden ingezet om de maritieme operaties bij UNIFIL te ondersteunen onder de operationele controle van de UNIFIL maritime task force commander. Hier worden 147 manschappen ingezet.

De ministerraad zal later beslissen of hij de Belgische deelname aan de operatie na 31 december 2008 wil verlengen, rekening houdend met de termijnen die de VN hanteert.