06 jun 2008 17:18

URBAIN 2

Gebruik van informaticatoepassing URBAIN 2 door de gemeenten en gewesten voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen

Gebruik van informaticatoepassing URBAIN 2 door de gemeenten en gewesten voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen

De ministerraad  heeft kennis genomen van de nota URBAIN 2 over de administratieve vereenvoudiging voor stedenbouwkundige vergunningen die minister van Financiën Didier Reynders, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën, Bernard Clerfayt voorstelden.

Urbain 2 is een voortzetting van informaticatoepassing Urbain 1, die de gemeenten sinds 1 januari 2007 gebruiken om de bouwvergunningen die ze afleveren door te geven aan de algemene administratie patrimoniumdocumentatie van FOD Financiën. Urbain 2 verplicht de architecten hun aanvragen voor bouwvergunningen en alle documenten die ermee verband houden elektronisch in te voeren. Die gegevens kunnen dan later worden gebruikt om de aanvragen te behandelen en statistische gegevens te genereren.

Na overleg hebben de nationale raden van architecten hun akkoord gegeven over de verplichting. De gewesten en vervolgens de gemeenten moeten zich er nu toe verbinden om de toepassing te gebruiken. Daarom wordt voorgesteld om het dossier aan het overlegcomité voor te leggen.

De ministerraad van 2 februari 2007 had het Urbain 2 project goedgekeurd in het kader van de modernisering van FOD Financiën.