06 jun 2008 17:18

Gebruik van spuittoestellen in de landbouw

Verhoging van de prijs van de keuring van spuittoestellen en invoering van een nieuw kwaliteitssysteem

Verhoging van de prijs van de keuring van spuittoestellen en invoering van een nieuw kwaliteitssysteem

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om de prijs van de verplichte keuringen van spuittoestellen in de  landbouw te verhogen. Het voorstel voert ook een nieuw kwaliteitsmechanisme in voor de keuringsdiensten.

Sinds 1 september 1995 moet elk spuittoestel dat gebruikt wordt voor het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, om de drie jaar een technische keuring ondergaan. Het voorstel voert nu een prijsverhoging van 70 naar 76 euro in voor de keuring van spuittoestellen voor velden en boomgaarden.  Er komen twee nieuwe tarieven bij: een voor spuittoestellen voor de tuinbouw en de sierteelt,  en een voor toestellen voor bodemontsmetting. Het ontwerp voert ook een kwaliteitssysteem in voor de keuringsdiensten van de gewesten.

Het Federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen heeft de keuring overgedragen aan het departement voor Landbouwtechniek van het Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek van Gembloux en aan de eenheid Technologie, voeding van agrotechniek van het Intituut voor Landbouw - en visserijonderzoek van Gent. Het spuittoestel dat de keuring doorstaat, krijgt een zelfklever. Aan de andere toestellen moet de eigenaar de  gevraagde afstelling of herstelling uitvoeren en ze opnieuw laten keuren.

Het ontwerp van kb vervangt het kb van 10 augustus 2004 betrefende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan.