06 jun 2008 17:18

Overeenkomst tussen België en Québec

Instemming met de overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Québec

Instemming met de overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Québec

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met de overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Québec. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht legde het aan de ministerraad voor.  

Québec heeft een eigen sociaal zekerheidssysteem en past het Belgisch-Canadees verdrag niet toe, daarom is een aparte overeenkomst met Québec aangewezen. Die overeenkomst regelt de toestand van werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Québecse sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene regime naar het andere willen overschakelen. De volgende takken van de sociale zekerheid komen aan bod: 

  • ouderdom en invaliditeit
  • de verzekering voor geneeskundige verzorging
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten 

De bedoeling van de overeenkomst is om:

  • een dubbele onderwerping te vermijden van de Québecse verzekerden die tijdelijk in België een beroepsbezigheid uitoefenen en van de Belgische onderdanen in Québec
  • de sociale zekerheidsrechten te behouden die in Québec en België verworven werden 
  • de onderdanen die in het land verblijven een gelijke behandeling te garanderen zoals de eigen onderdanen
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere te vergemakkelijken.