06 jun 2008 17:18

Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Michel Vermeylen benoemt tot voorzitter van het  Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is een afdeling van de Wetenschappelijke raad die ingesteld is bij de dienst Geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Het Comité:

  • brengt advies uit over de registratie, de inzameling en het gebruik van statistische gegevens over terugbetaalbare geneesmiddelen die artsen voorschrijven,
  • stelt een methodlogie vast voor de evaluatie van die gegevens zodat artsen een overzicht hebben van hun voorschrijfgedrag ten opzichte van andere geneesheren,
  • organiseert meer dan eens per jaar een consensusvergadering waar het de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een sector evalueert en aanbevelingen formuleert,
  • geeft richtlijnen voor de organisatie van peer reviews,
  • stelt een jaarlijks verslag op,
  • definieert indicatoren en drempels bedoeld in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.