06 jun 2008 17:18

NRF en EUBG

Planning van de Belgische deelname aan NRF en EUBG

Planning van de Belgische deelname aan NRF en EUBG

De ministerraad nam kennis van de planning van de Belgische deelname aan de operaties van de Nato response force (NRF) en de European battle group (EUBG) in 2008 en 2009 die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde. Beide snelle interventiemachten bestaan uit multinationale, gecertificeerde strijdkrachten die men op korte termijn in crisissituaties kan inzetten. Het gaat om rotaties van zes maanden waarin de strijdkrachten stand by zijn en kunnen tussenkomen op beslissing van de NAVO of de Europese Raad.  

NRF

België zal tijdens het tweede semester van 2008 deelnemen aan NRF 11 met zes F-16's, een mijnenjager, personeel op het Maritime Forward Logistic site, een versterkt infanteriebataljon en een peloton luchtdoelartillerie met in totaal zo'n 1100 personen.

Tijdens het eerste semester van 2009 zal België deelnemen aan NRF 12 met zes F-16's, een fregat en een bestrijdingseenheid van chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia (detachement CBRN) met in totaal zo'n 435 personen.  

Tijdens het tweede semester van 2009 zal België deelnemen aan NRF 13 met zes F-16's, een mijnenjager en personeel op het Maritime Forward Logistic site met in totaal zo'n 250 personen.

EUBG

In het tweede semester van 2008 zal België in EUBG II-08 niche-capaciteiten uitvoeren met een detachement helikopters, een genie- en medisch detachement met een totale deelname van zo'n 260 personen. In het eerste semester van 2009 is geen deelname voorzien.

In het tweede semester van 2009 zal België voor de eerste maal klaarstaan om de leiding over een EUBG te kunnen voeren. Voor dat ambitieuze project, dat in het Regeerakkoord is opgenomen, is de beschikbaarheid van zo'n 1350 personen en een Force headquarter nodig.