28 jun 2007 12:00

Artsen in opleiding

Wijziging van de datum waarop het statuut van de algemeen geneeskundigen in opleiding in werking treedt

Wijziging van de datum waarop het statuut van de algemeen geneeskundigen in opleiding in werking treedt

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken Rudy Demotte voorlegde en dat de datum wijzigt waarop het statuut van de algemeen geneeskundigen in opleiding, in werking treedt. De algemeen geneeskundigen in opleiding krijgen op 1 juli 2008 hetzelfde statuut als de geneesheer-specialisten op het vlak van de sociale zekerheid van de arbeiders. Het gaat om een rechtzetting in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 van het jaar waarop het statuut in werking treedt. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt art. 15bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.