09 jul 2004 17:00

Asbest

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad beslist het budget voor de saneringswerken van asbest (*) met 12 miljoen euro te verhogen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad beslist het budget voor de saneringswerken van asbest (*) met 12 miljoen euro te verhogen.

Dankzij de verhoging van het budget zal men in totaal 62,54 miljoen euro kunnen aanwenden voor alle werken met prioriteitsgraad P1, P2 en P3. Men zal het budget als een overdraagbaar krediet kunnen voorzien. Werken in gebouwen die na de saneringswerken door federale diensten blijven ingenomen, krijgen voorrang. (*) goedgekeurd door de Ministerraad van 31 maart 2000.