27 apr 2007 17:00

Asbestslachtoffers

Vaststelling van de bron en de regels voor de storting van het bedrag bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

Vaststelling van de bron en de regels voor de storting van het bedrag bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde en waarin de bron en de regels worden vastgesteld voor de storting van het bedrag bestemd voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. (art. 116 programmawet van 27 december 2006) Een bedrag van 10 miljoen euro zal worden afgehouden van de BTW-opbrengsten en in één keer worden gestort aan het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers.