29 apr 2010 16:01

Asiel en migratie

Materiële hulp voor asielzoekers die professionele inkomsten hebben

Materiële hulp voor asielzoekers die professionele inkomsten hebben

De ministerraad heeft de voorwaarden, om asielzoekers die werken, materiële hulp te bieden, in een ontwerp van koninklijk besluit vastgelegd. Het ontwerp van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard voert de wet diverse niet-dringende bepalingen uit die op 25 maart 2010 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd gestemd.

Het ontwerp dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd bepaalt hoe de asielzoekers die een beroepsinkomen als werknemer hebben, bijdragen in de materiële hulp die ze ontvangen of hoe die hulp wordt stopgezet.