25 okt 2019 16:25

Asiel en Migratie: kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een kledijvergoeding toekent aan het veiligheidspersoneel van de gesloten centra, de chauffeurs van de vervoersdienst Bureau Transfert en de zaalwachters van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Het ontwerp kadert in het voorstel om aan het veiligheidspersoneel van de hierboven vermelde diensten een kledijvergoeding toe te kennen, zodat zij zelfstandig stukken kunnen aankopen volgens opgelegde kledijvoorschriften. Het stelt het bedrag van de kledijvergoeding vast op:

  • 450 euro voor de reeds in dienst zijnde personeelsleden
  • 600 euro voor de nieuwe personeelsleden

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.