Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie